Nástroje pro usnadnění přístupu

Stravování

Vize: Otevřená, moderní, efektivní škola

Cena stravy

  • Celý den 50,- Kč

  • Přesnídávka  13,- Kč

  • Oběd  24,- Kč

  • Odpolední svačina  13,- Kč

Děti s odkladem školní docházky

  • Celý den 55,- Kč

  • Přesnídávka  14,- Kč

  • Oběd  27,- Kč

  • Odpolední svačina  14,- Kč

Jídelníček

Neomluvený oběd je vydáván od 11:00 do 11:30 v kuchyni (boční vchod).

Cena školného 700,- Kč měsíčně (podrobněji viz. Dokumenty: Směrnice pro stanovení výše úplaty).

Číslo účtu: 19-1902680257/0100

Kontakty
Mateřská škola Podivín

Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace, v současné době realizuje projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání ( OP VVV) v prioritní výzvě 3, v rámci výzvy č. 02 – 16-022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Finanční prostředky škola využívá především k personálnímu posílení a podpoře osobnostně profesního rozvoje pedagogů vzdělávání pracovníků. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.
EU fond