Nástroje pro usnadnění přístupu

Akce 2022/23

Vize: Otevřená, moderní, efektivní škola

 • září

  • 7.9. Podzimní tvoření rodičů s dětmi
  • 10.9. Podivín sobě- oslavy 800 let města Podivínas
  • 26.9. Divadlo „Šikulka“
 • říjen

  • 11.10. Musica Animae – Perníková chaloupka
  • 19.10. Bruslení
 • listopad

  • 11.11. Vítání občánků
  • 22.11. Divadlo Kejkle – „O kůzlátkách“
  • 23.11. Bruslení
  • 23. a 29.11 Knihovna
   Spolupráce se základní školou
 • prosinec

  • 1.12. Knihovna
  • 5.12. Mikuláš
  • 8.12. Adventní koncert v Podivínském kostele
  • 14.12. Bruslení
  • 13.12. Vánoční Jarmark
  • 15.12. Divadlo Paravánek – „Vánoční pohádka“
 • leden

  • 4.1. Depistáž logopedická
   Spolupráce se základní školou
  • 18.1. Bruslení
  • 24.1 O nemocném pejskovi
 • únor

  • 10,13,14.2. Depistáž školní zralost
  • 15.2. Bruslení
  • 16.2. Sférické kino ( vesmír)
  • 27.2. Spolupráce se základní školou
   Beseda s Jiřím Haldou
 • březen

  • 9.3. Muzikodrama
  • 22.3. Bruslení
  • 22.3. Bruslení
   Březen měsíc knih
 • duben

  • 18.4. Divadlo „Z bedny“
   Spolupráce se základní školou- Zápis do 1. třídy
   Duben měsíc dopravy
 • květen

  • 3.5. Zápis do MŠ
  • 19.5. Dopravní hrátky
   Výlet
   Plavání
 • červen

  • 1.6. Den dětí
   Spolupráce se základní školou
   Plavání
  • 27.6. Rozloučení s předškoláky

Kontakty
Mateřská škola Podivín

Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace, v současné době realizuje projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání ( OP VVV) v prioritní výzvě 3, v rámci výzvy č. 02 – 16-022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Finanční prostředky škola využívá především k personálnímu posílení a podpoře osobnostně profesního rozvoje pedagogů vzdělávání pracovníků. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.
EU fond