Nástroje pro usnadnění přístupu

Akce 2022/23

Vize: Otevřená, moderní, efektivní škola

 • září

  • 13.9  Podzimní tvoření rodičů s dětmi
  • 21.9. Divadlo „Šikulka“
 • říjen

  • 09.10.  Bruslení
  • 12.10. „Musica Animae“ - Smolíček
  • 30.10. Logopedická depistáž
 • listopad

  • 02.11. Fyzikální pokusy – Kuřátka, Sluníčka
  • 09.11. Fyzikální pokusy – Koťátka, Berušky/li>
  • 13.11. Bruslení
  • 16.11 Divadlo „Úsměv“ – Myslivec Martin
 • prosinec

  • 5.12. Mikuláš
  • 11.12. Bruslení
  • 12.12. „Muzikodrama“ – Vánoce přicházejí
  • 18-22.12. Vánoční koledování
 • leden

  • 11.1. Zážitkový stan – vesmír
  • 15.1. Bruslení
  • 30.1 „Žůžomuzika“ - Zvířátkotoč/li>
 • únor

  • 19.2. Bruslení
 • březen

  • 11.3. Bruslení
  • 12.3. Zpívanky s Ladovými obrázky
  • 21.3. Divadlo „Úsměv“ – O zimní a jarní víle
   Březen měsíc knih – návštěva knihovny
 • duben

  • 16.4. Divadlo „Z bedny“
   Spolupráce se základní školou- Zápis do 1. třídy
   Duben měsíc dopravy – návštěva oddělení dálniční policie
 • květen

  • 15.5  Canisterapie – Kuřátka, Sluníčka
  • 16.5. Canisterapie – Koťátka, Berušky
   Výlet
   Plavání
 • červen

  • 1.6. Den dětí
  • 11.6. Divadlo Kejkle – O Smolíčkovi
   Spolupráce se základní školou – návštěva prvňáčků
   Plavání
  • 27.6. Rozloučení s předškoláky

Kontakty
Mateřská škola Podivín

Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace, v současné době realizuje projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání ( OP VVV) v prioritní výzvě 3, v rámci výzvy č. 02 – 16-022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Finanční prostředky škola využívá především k personálnímu posílení a podpoře osobnostně profesního rozvoje pedagogů vzdělávání pracovníků. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.
EU fond