Akce 2019/20

Vize: Otevřená, moderní, efektivní škola

 • září

  • 8.9. Podzimní tvoření s rodiči na hřišti MŠ
  • 21-23.9. Aktivní program s canisterapeutickými pejsky
 • říjen

  • 6.10. Bruslení
  • 7.10. Perníková chaloupka - divadlo
  • 14.10. Evakuace – nácvik
  • 15-22.10. Vítání občánků
 • listopad

  • 10.11. Bruslení, logopedická depistáž
  • 11.11. Logopedická depistáž
  • 23.11. Pejsek a kočička pouští draka - divadlo
  • Projekt „Škola nanečisto“ říjen – červen
 • prosinec

  • 6.12. Setkání s Mikulášem
  • 8.12. Bruslení
  • Vánoční Jarmark
 • leden

  • 18.1. Tetiny ve světě
  • 26.1. Bruslení
  • Depistáž školní zralosti
  • Návštěva ZŠ
  • Beseda se spisovatelem a rodinným terapeutem J. Haldou
 • únor

  • 2.2. Zdraví a hygiena
  • 23.2. Bruslení
 • březen

  • 15.3. Šípková Růženka - divadlo
  • 23.3. Bruslení
 • duben

  • Návštěva dálniční policie
  • Zápis ZŠ – spolupráce MŠ a ZŠ
 • květen

  • 4.5. Zápis do MŠ
  • Besídky
  • Výlet
  • Plavání
 • červen

  • Den dětí
  • Plavání
  • Ukončení projektu „Škola nanečisto“
  • Rozloučení s předškoláky

Kontakty
Mateřská škola Podivín

Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace, v současné době realizuje projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání ( OP VVV) v prioritní výzvě 3, v rámci výzvy č. 02 – 16-022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Finanční prostředky škola využívá především k personálnímu posílení a podpoře osobnostně profesního rozvoje pedagogů vzdělávání pracovníků. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.
EU fond