Akce 2019/20

Vize: Otevřená, moderní, efektivní škola

 • červen

  • Den dětí - zábavný program
  • Vystoupení "Dramaťáčku"
  • Rozloučení s předškoláky
 • září

  • 18.9. v 10:00 - Kuk a Cuk
 • říjen

  • 09.10.Bruslení pro předškoláky
  • 16.10. v 11:00- O veliké řepě
  • Vítání občánků
 • listopad

  • Návštěva výstavy exotického ptactva
  • Dušičky - uctění památky zesnulých
  • 6.11. v 9:30 - Tetiny v zimě
  • 6.11. Bruslení pro předškoláky 
  • 7.11. od 8:00 logopedická depistáž
  • 18.11. v 16:00 beseda s psychologem Jiřím Haldou a učitelkami ZŠ
 • prosinec

  • Setkání s Mikulášem
  • 4.12. Bruslení pro předškoláky
  • 5.12. v 9:10 Dva sněhuláci
  • Vánoční školka
 • leden

  • 15.1. v 10:45 - O poctivém Pepíkovi
  • 15.1. Bruslení pro předškoláky
  • Depistáž školní zralosti
 • únor

  • 12.2. v 9:30 Jak si Ferda myslel, že na housle píská
  • 12.2. Bruslení pro předškoláky
  • Bededa s psycholožkou a terapeutkou na téma Emoce
 • březen

  • 10.3. v 11:00 - Krakonošova píšťalka
  • 11.3. Bruslení pro předškoláky
 • duben

  • Den otevřených dveří
  • Vítání občánků
 • květen

  • Zápis do MŠ
  • Besídky ke Dni matek
  • Plavecký výcvik pro předškoláky
  • Výlet
  • 14.5. v 10:30 - Perníková chaloupka

Kontakty
Mateřská škola Podivín

Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace, v současné době realizuje projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání ( OP VVV) v prioritní výzvě 3, v rámci výzvy č. 02 – 16-022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Finanční prostředky škola využívá především k personálnímu posílení a podpoře osobnostně profesního rozvoje pedagogů vzdělávání pracovníků. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.
EU fond