e -Twinning

Prostřednictvím e-Twinningu navázala naše škola v zimě 2012 pod vedením paní učitelky Bc. Hany Hrabalové spolupráci s mateřskými školami na Slovensku.

etwinning

Kooperace škol spočívá v několika úrovních komunikace pedagogů, žáků, či celých tříd. Je to příležitost, jak během výchovně vzdělávacího procesu proniknout do jiné krajiny v rámci evropských zemí. Děti tak poznávají jiný jazyk, kulturu a prostředí. Zároveň si tak utvoří představy o hrách a činnostech v jiných zemích a vybudují si vlastní sounáležitost se světem.

Třídy Berušek a Koťátek spolupracovaly na projektu „Zvonivé Vánoce“ s MŠ Úĺany nad Žitavou. Tento krátkodobý projekt umožnil poznání, jak se dají jednotlivé tradice prezentovat. Děti si vyzkoušely několik úkolů. Největším zážitkem pro ně byl překlad slovenských vánočních básniček do češtiny a vymýšlení rýmů s vánoční tematikou.

Na jaře 2013 se MŠ zapojila do projektu „Z pohádky do pohádky“. Partnerem byla MŠ Spišské Bystré. Partnerská spolupráce představovala nejznámější lidové české a slovenské pohádky, které jsou rozdílné snad jen svým jazykovým překladem.

Projektem se podařilo obohatit edukační proces a vytvořit tak zábavnou formou spoustu úkolů pro slovenské kamarády. Většinu úkolů a obrázků byla posílána on-line. Cílem bylo prostřednictvím pohádek rozvíjet komunikační kompetence předčtenářské gramotnosti, rozvíjet aktivní i pasivní slovní zásobu, podpořit vývoj vyjadřování různými výrazovými prostředky

Máte li zájem nahlédnout do naší spolupráce, zde jsou odkazy na toto prostředí:

Certifikat ETwinning Kotatka Berusky
Certifikat ETwinning Zari 2013
European Quality Label ETwinning


Dne 8.10.2013 byla naše mateřská škola (třída Koťátek a Berušek - pod vedením paní učitelky Bc. Hany Hrabalové ) oceněna v mezinárodním projektu e Twinning dvěma certifikáty kvality.

Projekt byl realizován v období březen-červen 2013.

Vážený/vážená Hana Hrabalova,

Gratulujeme! Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém projektu "Z rozprávky do rozprávky - "Z pohádky do pohádky"" byl Vaší škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům.

Váš projekt bude navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net.

Ještě jednou gratulujeme k jedinečnému úspěchu a doufáme, že se s Vámi během roku setkáme na některé z akcí v rámci aktivity eTwinning.

S pozdravem,
eTwinning Team

Kontakty

Mateřská škola Podivín, Sadová 864, Podivín 69145

Bc. Lenka Studená, MBA (ředitelka)
mobil: +420 776 731 177

  • Telefon: +420 519 344 603
  • Stravování: +420 608 890 965
  • E-mail: mspodivin@seznam.cz
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: poverenec@mspodivin.cz
  • www.mspodivin.cz
  • Facebook: www.facebook.com/mspodivin